Names of health and diseases with T-letters in Telugu

Names of health and diseases with T-letters in Telugu | T-అక్షరాలతో ఆరోగ్యం మరియు వ్యాధుల పేర్లు తెలుగులో: 

Names of health and diseases with T-letters in Telugu | T-అక్షరాలతో ఆరోగ్యం మరియు వ్యాధుల పేర్లు తెలుగులో:

T Cell Lymphoma - T సెల్ లింఫోమా

T3cDM (Diabetes Type 3c) - T3cDM (డయాబెటిస్ టైప్ 3c)

Tachyarrhythmia - టాచియారిథ్మియా

Tachycardia (Tachyarrhythmia) - టాచీకార్డియా (టాకియారిథ్మియా)

Takayasu Arteritis - తకయాసు ఆర్టెరిటిస్

Takotsubo Cardiomyopathy - టకోట్సుబో కార్డియోమయోపతి

Tamiflu (Oseltamivir) - టమిఫ్లూ (ఒసెల్టామివిర్)

Tamoxifen - టామోక్సిఫెన్

Tamponade (Pericardial Tamponade) - టాంపోనేడ్ (పెరికార్డియల్ టాంపోనేడ్)

Tapering Regimen - టేపరింగ్ రెజిమెన్

Tapeworm (Beef Tapeworm Infection) - టేప్వార్మ్ (బీఫ్ టేప్వార్మ్ ఇన్ఫెక్షన్

Tapeworm (Dog Tapeworm Infection) - టేప్వార్మ్ (కుక్క టేప్వార్మ్ ఇన్ఫెక్షన్)

Tapeworm (Fish Tapeworm Infection) - టేప్వార్మ్ (ఫిష్ టేప్వార్మ్ ఇన్ఫెక్షన్)

Tapeworm (Pork Tapeworm Infection) - టేప్వార్మ్ (పంది టేప్వార్మ్ ఇన్ఫెక్షన్

Tardive Dyskinesia - టార్డివ్ డిస్కినేసియా

Tarlov Cysts - టార్లోవ్ సిస్ట్స్

Tartar - టార్టార్

Taste Receptor - రుచి గ్రాహకం

Tattoos - పచ్చబొట్లు

Taurine - టౌరిన్

Taxotere - టాక్సోటెరే

Tay-Sachs Disease - టే-సాక్స్ వ్యాధి

TBI (Head Injury) - TBI (తల గాయం)

T-Cell - T-సెల్

T-Cell Lymphoma - T-సెల్ లింఫోమా

Tea - టీ

Teeth - దంతాలు

Teeth Whitening - దంతాలు తెల్లబడటం

Teething Pain - దంతాల నొప్పి (దంతాల సిండ్రోమ్)

Teething Syndrome - దంతాల సిండ్రోమ్

Teledermatology - టెలిడెర్మటాలజీ

Telemedicine - టెలిమెడిసిన్

Temporal Arteritis - టెంపోరల్ ఆర్టెరిటిస్

Temporomandibular Joint Disorder - టెంపోరోమాండిబ్యులర్ జాయింట్ డిజార్డర్

Tendinosis - టెండినోసిస్

Tendonitis - స్నాయువు శోధము

Tennis Elbow - టెన్నిస్ ఎల్బో

Tenosynovial Giant Cell Tumor - టెనోసైనోవియల్ జెయింట్ సెల్ ట్యూమర్

Tension Headache - టెన్షన్ తలనొప్పి

TEPH (Thromboembolic Pulmonary Hypertension) - TEPH (థ్రోంబోఎంబాలిక్ పల్మనరీ హైపర్టెన్షన్)

Tertiary Syphilis - తృతీయ సిఫిలిస్

Testicular Cancer - వృషణ క్యాన్సర్

Testicular Failure - వృషణ వైఫల్యం

Testosterone - టెస్టోస్టెరాన్

Tetanus - ధనుర్వాతం

Tetanus Prophylaxis - టెటానస్ ప్రొఫిలాక్సిస్

Tetraplegia (Spinal Cord Trauma) - టెట్రాప్లెజియా (స్పైనల్ కార్డ్ ట్రామా)

Thalamus - థాలమస్

Thalassemia - తలసేమియా

Thalidomide - థాలిడోమైడ్

Thallium Myocardial Imaging - థాలియం మయోకార్డియల్ ఇమేజింగ్

The Flu (Influenza) - ఫ్లూ (ఇన్ఫ్లుఎంజా)

The Microbiome Project - మైక్రోబయోమ్ ప్రాజెక్ట్

Theranostics - థెరానోస్టిక్స్

Therapeutics - థెరప్యూటిక్స్

Thiamine Deficiency (Vitamin B1 Deficiency) - థయామిన్ లోపం (విటమిన్ B1 లోపం)

Thoracic Aortic Aneurysm - థొరాసిక్ బృహద్ధమని అనూరిజం

Thoracic Outlet Syndrome - థొరాసిక్ అవుట్లెట్ సిండ్రోమ్

Thoracic Radiculopathy - థొరాసిక్ రాడిక్యులోపతి

Threadworms - దారపురుగులు

Threatened Abortion - ఎర్రబట్ట మూలంగా ఏర్పడే గర్భస్రావం

Thromboangiitis Obliterans - థ్రోంబోయాంగిటిస్ ఆబ్లిటెరాన్స్

Thrombocythemia - థ్రోంబోసైథెమియా

Thrombocytopathy - థ్రోంబోసైటోపతి

Thrombocytopenia - థ్రోంబోసైటోపెనియా

Thrombocytopenia Autoimmune - థ్రోంబోసైటోపెనియా ఆటో ఇమ్యూన్

Thrombocytopenia Drug Induced - థ్రోంబోసైటోపెనియా డ్రగ్ ప్రేరిత

Thrombocytopenia Idiopathic - థ్రోంబోసైటోపెనియా ఇడియోపతిక్

Thrombocytosis (Thrombocythemia) - థ్రోంబోసైటోసిస్ (థ్రోంబోసైథెమియా)

Thromboembolic Disorder - థ్రోంబోఎంబాలిక్ డిజార్డర్

Thromboembolic Pulmonary Hypertension - థ్రోంబోఎంబాలిక్ పల్మనరీ హైపర్టెన్షన్

Thromboembolic Stroke Prophylaxis - థ్రోంబోఎంబాలిక్ స్ట్రోక్ ప్రొఫిలాక్సిస్

Thromboembolism - థ్రోంబోఎంబోలిజం

Thrombosis - థ్రాంబోసిస్

Thrombotic Thrombocytopenic Purpura - థ్రోంబోటిక్ థ్రోంబోసైటోపెనిక్ పర్పురా

Thrombotic/Thromboembolic Disorder - థ్రోంబోటిక్/థ్రోంబోఎంబాలిక్ డిజార్డర్

Thrombus - త్రంబస్

Thrush - త్రష్

Thymine - థైమిన్

Thymosis (Yaws) - థైమోసిస్ (యావ్స్)

Thymus - థైమస్

Thyroid - థైరాయిడ్

Thyroid Cancer - థైరాయిడ్ క్యాన్సర్

Thyroid Disease - థైరాయిడ్ వ్యాధి

Thyroid Eye Disease - థైరాయిడ్ కంటి వ్యాధి

Thyroid Hemorrhage/Infarction - థైరాయిడ్ హెమరేజ్/ఇన్ఫార్క్షన్

Thyroid Removal థైరాయిడ్ తొలగింపు

Thyroid Storm - థైరాయిడ్ తుఫాను

Thyroid Suppression Test - థైరాయిడ్ అణిచివేత పరీక్ష

Thyroid Tumor - థైరాయిడ్ ట్యూమర్

Thyroid (Underactive Thyroid) - థైరాయిడ్ (అండర్ యాక్టివ్ థైరాయిడ్)

Thyroiditis - థైరాయిడిటిస్

Thyrotoxicosis - థైరోటాక్సికోసిస్

TIA (Transient Ischemic Attack) - TIA (తాత్కాలిక ఇస్కీమిక్ అటాక్)

Tic Disorder - టిక్ డిజార్డర్

Tic Doloureux (Trigeminal Neuralgia) - టిక్ డోలౌరెక్స్ (ట్రిజెమినల్ న్యూరల్జియా)

Tick-Borne Encephalitis Prophylaxis - టిక్-బోర్న్ ఎన్సెఫాలిటిస్ ప్రొఫిలాక్సిస్

Tinea Barbae - టినియా బార్బే

Tinea Capitis - టినియా కాపిటిస్

Tinea Circinata - టినియా సిర్సినాటా (టినియా కార్పోరిస్)

Tinea Corporis - టినియా కార్పోరిస్

Tinea Cruris - టినియా క్రూరిస్

Tinea of the Body (Tinea Corporis) - శరీరం యొక్క టినియా (టినియా కార్పోరిస్)

Tinea of the Foot (Tinea Pedis) - టినియా ఆఫ్ ది ఫుట్ (టినియా పెడిస్)

Tinea of the Groin (Tinea Cruris) - గజ్జ యొక్క టినియా (టినియా క్రూరిస్)

Tinea of the Scalp (Tinea Capitis) - స్కాల్ప్ టినియా (టినియా కాపిటిస్)

Tinea Pedis - టినియా పెడిస్

Tinea Unguium (Onychomycosis) - టినియా ఉంగియం (ఒనికోమైకోసిస్)

Tinea Versicolor - టినియా వెర్సికలర్

Tinnitus - టిన్నిటస్

TLS (Tumor Lysis Syndrome) - TLS (ట్యూమర్ లైసిస్ సిండ్రోమ్)

TMD (Temporomandibular Joint Disorder) - TMD (టెంపోరోమాండిబ్యులర్ జాయింట్ డిజార్డర్)

TMJ (Temporomandibular Joint Disorder) - TMJ (టెంపోరోమాండిబ్యులర్ జాయింట్ డిజార్డర్)

TMJ Disorder (Temporomandibular Joint Disorder) - TMJ రుగ్మత (టెంపోరోమాండిబ్యులర్ జాయింట్ డిజార్డర్)

TMJ Syndrome (Temporomandibular Joint Disorder) - TMJ సిండ్రోమ్ (టెంపోరోమాండిబ్యులర్ జాయింట్ డిజార్డర్)

TMJD (Temporomandibular Joint Disorder) - TMJD (టెంపోరోమాండిబ్యులర్ జాయింట్ డిజార్డర్)

TN Pain (Trigeminal Neuralgia) - TN నొప్పి (ట్రిజెమినల్ న్యూరల్జియా)

TNF Receptor Associated Periodic Syndrome - TNF రిసెప్టర్ అసోసియేటెడ్ పీరియాడిక్ సిండ్రోమ్

Tobacco - పొగాకు

Tokophobia - టోకోఫోబియా

Tomography - టోమోగ్రఫీ

Tongue - నాలుక

Tonsillectomy - టాన్సిలెక్టమీ

Tonsillitis - టాన్సిలిటిస్

Tooth Abscess (Dental Abscess) - దంతాల చీము (దంత చీము)

Tooth Decay - దంత క్షయం

Tooth Erosion - టూత్ ఎరోషన్

Tooth Extraction - పన్ను పీకుట

Tooth Pain (Toothache) - పంటి నొప్పి (పంటి నొప్పి)

Toothache - పంటి నొప్పి

Topical Disinfection - సమయోచిత క్రిమిసంహారక

Torticollis - టార్టికోలిస్

TOS (Thoracic Outlet Syndrome) - TOS (థొరాసిక్ అవుట్లెట్ సిండ్రోమ్)

Total Hip Replacement (Hip Replacement) - టోటల్ హిప్ రీప్లేస్మెంట్ (హిప్ రీప్లేస్మెంట్)

Total Knee Replacement (Knee Joint Replacement) - మొత్తం మోకాలి మార్పిడి (మోకాలి జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్)

Total Parenteral Nutrition - మొత్తం పేరెంటరల్ న్యూట్రిషన్

Tourette Syndrome - టూరెట్ సిండ్రోమ్

Toxemia of Pregnancy - గర్భం యొక్క టాక్సిమియా

Toxic Epidermal Necrolysis - టాక్సిక్ ఎపిడెర్మల్ నెక్రోలిసిస్

Toxic Reactions Incl Drug and Substance Abuse - మాదకద్రవ్యాలు మరియు పదార్ధాల దుర్వినియోగంతో సహా విషపూరిత ప్రతిచర్యలు

Toxic Shock Syndrome - టాక్సిక్ షాక్ సిండ్రోమ్

Toxicogenomics - టాక్సికోజెనోమిక్స్

Toxicology - టాక్సికాలజీ

Toxocariasis - టాక్సోకారియాసిస్

Toxoplasmosis - టాక్సోప్లాస్మోసిస్

TPN (Total Parenteral Nutrition) - TPN (మొత్తం పేరెంటరల్ న్యూట్రిషన్)

Trabecular Carcinoma of the skin (Merkel Cell Carcinoma) - చర్మం యొక్క ట్రాబెక్యులర్ కార్సినోమా (మెర్కెల్ సెల్ కార్సినోమా)

Tracheoesophageal Fistula - ట్రాకియోసోఫాగియల్ ఫిస్టులా

Tracheotomy - ట్రాకియోటోమీ

Trachoma - ట్రాకోమా

Trans Fat - ట్రాన్స్ ఫ్యాట్

Transcobalamin II Deficiency - ట్రాన్స్కోబాలమిన్ II లోపం

Transient Ischemic Attack - తాత్కాలిక ఇస్కీమిక్ దాడి

Transplant - మార్పిడి

Transsexualism (Gender Dysphoria) - లింగమార్పిడి (లింగ డిస్ఫోరియా)

Transthyretin-Related Amyloidosis (Amyloidogenic Transthyretin Amyloidosis) - ట్రాన్స్థైరెటిన్-సంబంధిత అమిలోయిడోసిస్ (అమిలోయిడోజెనిక్ ట్రాన్స్థైరెటిన్ అమిలోయిడోసిస్)

Transurethral Prostatectomy - ట్రాన్స్యురేత్రల్ ప్రోస్టేటెక్టమీ

Transurethral Resection of the Prostate (Transurethral Prostatectomy) - ప్రోస్టేట్ యొక్క ట్రాన్స్యురేత్రల్ రెసెక్షన్ (ట్రాన్స్యురేత్రల్ ప్రోస్టేటెక్టమీ)

Transverse Myelitis - ట్రాన్స్వర్స్ మైలిటిస్

TRAPS (Tumor Necrosis Factor Receptor Associated Periodic Syndrome) - ట్రాప్స్ (ట్యూమర్ నెక్రోసిస్ ఫ్యాక్టర్ రిసెప్టర్ అసోసియేటెడ్ పీరియాడిక్ సిండ్రోమ్)

Traumatic Brain Injury - తీవ్రమైన మెదడు గాయం

Traumatic Brain Injury (Head Injury) - బాధాకరమైన మెదడు గాయం (తల గాయం)

Travel Vaccinations - ప్రయాణ టీకాలు

Traveler's Diarrhea - ట్రావెలర్స్ డయేరియా

Traveler's Diarrhea Prophylaxis - ట్రావెలర్స్ డయేరియా ప్రొఫిలాక్సిస్

Tremor - వణుకు

Trichinellosis - ట్రైకినెలోసిస్

Trichinosis - ట్రైకినోసిస్

Trichomoniasis - ట్రైకోమోనియాసిస్

Trichostrongylosis - ట్రైకోస్ట్రాంగ్లోసిస్

Trichostrongylus Infection - ట్రైకోస్ట్రాంగిలస్ ఇన్ఫెక్షన్

Trichotillomania - ట్రైకోటిల్లోమానియా

Trichuriasis (Whipworm Infection) - ట్రైచురియాసిస్ (విప్వార్మ్ ఇన్ఫెక్షన్)

Trichuris Trichiura (Whipworm Infection) - ట్రిచురిస్ ట్రిచియురా (విప్వార్మ్ ఇన్ఫెక్షన్)

Triclosan - ట్రైక్లోసన్

Tricuspid Valve Replacement - ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ రీప్లేస్మెంట్

Trigeminal Neuralgia - ట్రైజెమినల్ న్యూరల్జియా

Trigger Finger (Synovitis) - ట్రిగ్గర్ ఫింగర్ (సైనోవైటిస్)

Triglyceride - ట్రైగ్లిజరైడ్

Triple X Syndrome - ట్రిపుల్ ఎక్స్ సిండ్రోమ్

Trisomy 18 - ట్రిసోమి 18

Trisomy 21 (Down Syndrome) - ట్రిసోమి 21 (డౌన్ సిండ్రోమ్)

Trisomy X - ట్రిసోమి X

Trochanteric Bursitis - ట్రోచాంటెరిక్ బుర్సిటిస్ (బర్సిటిస్)

Trochleitis - ట్రోక్లెటిస్

Troll of Transplantation - ట్రోల్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్

Trophoblastic Disease - ట్రోఫోబ్లాస్టిక్ వ్యాధి

Trophoblastic Tumor (Trophoblastic Disease) - ట్రోఫోబ్లాస్టిక్ ట్యూమర్ (ట్రోఫోబ్లాస్టిక్ వ్యాధి)

Tropical Disease - ఉష్ణమండల వ్యాధి

Trypanosomiasis - ట్రిపనోసోమియాసిస్

TSC (Tuberous Sclerosis Complex) - TSC (ట్యూబరస్ స్క్లెరోసిస్ కాంప్లెక్స్)

TSGCT (Tenosynovial Giant Cell Tumor) - TSGCT (టెనోసైనోవియల్ జెయింట్ సెల్ ట్యూమర్)

TSH Suppression - TSH అణచివేత

TTP (Thrombotic Thrombocytopenic Purpura) - TTP (థ్రాంబోటిక్ థ్రోంబోసైటోపెనిక్ పర్పురా)

Tubal Cancer (Fallopian Tube Cancer) - ట్యూబల్ క్యాన్సర్ (ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ క్యాన్సర్)

Tuberculosis - క్షయవ్యాధి

Tuberculous Esophagitis - క్షయ ఎసోఫాగిటిస్

Tuberculous Meningitis - క్షయ మెనింజైటిస్

Tuberculous Pleurisy - క్షయవ్యాధి ప్లూరిసి

Tuberous Sclerosis - ట్యూబరస్ స్క్లెరోసిస్

Tuberous Sclerosis Complex - ట్యూబరస్ స్క్లెరోసిస్ కాంప్లెక్స్

Tubulointerstitial Nephropathy - ట్యూబులోఇంటర్స్టీషియల్ నెఫ్రోపతీ

Tularemia (Rabbit Fever) - తులరేమియా (కుందేలు జ్వరం)

Tumor - ట్యూమర్

Tumor Lysis Syndrome - ట్యూమర్ లైసిస్ సిండ్రోమ్

Tumor Necrosis Factor Receptor Associated Periodic Syndrome - ట్యూమర్ నెక్రోసిస్ ఫ్యాక్టర్ రిసెప్టర్ అసోసియేటెడ్ పీరియాడిక్ సిండ్రోమ్

Tungiasis - తుంగియాసిస్

Turmeric - పసుపు

Turner Syndrome - టర్నర్ సిండ్రోమ్

TURP (Transurethral Prostatectomy) - TURP (ట్రాన్సురేత్రల్ ప్రోస్టేటెక్టమీ)

Tympanostomy Tube Placement Surgery - టిమ్పానోస్టోమీ ట్యూబ్ ప్లేస్మెంట్ సర్జరీ

Type 1 Diabetes - టైప్ 1 డయాబెటిస్

Type 1 Diabetes Mellitus - టైప్ 1 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్

Type 2 Diabetes - టైప్ 2 డయాబెటిస్

Type 3c Diabetes - టైప్ 3 సి డయాబెటిస్

Typhoid Fever - టైఫాయిడ్ జ్వరం

Typhoid Prophylaxis - టైఫాయిడ్ ప్రొఫిలాక్సిస్


Names of health and diseases with T-letters in Telugu:

Post a Comment

0 Comments